ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม
นักวิจัย : ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . (2556). โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . 2556. "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.