ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่
นักวิจัย : ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . (2554). การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . 2554. "การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . "การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.