ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei
นักวิจัย : ธันยาการย์ ศรีวรมาศ , ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ , ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . (2554). ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ , ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . 2554. "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ , ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ , ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.