ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล
นักวิจัย : สุระ วุฒิพรหม , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , สุนิษา ชายใหม่
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุระ วุฒิพรหม , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , สุนิษา ชายใหม่ . (2554). การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุระ วุฒิพรหม , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , สุนิษา ชายใหม่ . 2554. "การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุระ วุฒิพรหม , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , สุนิษา ชายใหม่ . "การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุระ วุฒิพรหม , ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา , สุนิษา ชายใหม่ . การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องของไหล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.