ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
นักวิจัย : ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , รัตนาวลี รัตนวัน , สิรินทรา พจนโสภา , วินิช พรมอารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , รัตนาวลี รัตนวัน , สิรินทรา พจนโสภา , วินิช พรมอารักษ์ . (2554). การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , รัตนาวลี รัตนวัน , สิรินทรา พจนโสภา , วินิช พรมอารักษ์ . 2554. "การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , รัตนาวลี รัตนวัน , สิรินทรา พจนโสภา , วินิช พรมอารักษ์ . "การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ , ทินกร แก้วอินทร์ , สายันต์ แสงสุวรรณ , ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข , รัตนาวลี รัตนวัน , สิรินทรา พจนโสภา , วินิช พรมอารักษ์ . การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.