ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด
นักวิจัย : ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล . (). ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล . . "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล . "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ศรีเวียง ไพโรจน์กุล . ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .