ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา
นักวิจัย : วงศา เล้าหศิริวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงศา เล้าหศิริวงศ์ . (). การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วงศา เล้าหศิริวงศ์ . . "การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วงศา เล้าหศิริวงศ์ . "การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วงศา เล้าหศิริวงศ์ . การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .