ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต
นักวิจัย : วรนุช ศรีเจษฎารักข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . (). ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . . "ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . "ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .