ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity
นักวิจัย : พัฒนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . (). การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . . "การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . "การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .