ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ
นักวิจัย : ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ . (). การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ . . "การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ . "การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ . การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .