ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้
นักวิจัย : วิชัย ลีลาวัชรมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . (). การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . . "การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . "การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิชัย ลีลาวัชรมาศ . การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .