ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (). การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . . "การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อลิศรา เรืองแสง . "การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อลิศรา เรืองแสง . การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .