ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม
นักวิจัย : ลัดดา วรรณขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลัดดา วรรณขาว . (). การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลัดดา วรรณขาว . . "การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลัดดา วรรณขาว . "การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ลัดดา วรรณขาว . การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .