ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง
นักวิจัย : นิวัฒน์ มาศวรรณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ มาศวรรณา . (). ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . . "ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . "ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นิวัฒน์ มาศวรรณา . ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .