ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2554). การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2554. "การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.