ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง
นักวิจัย : ปานหทัย บัวศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปานหทัย บัวศรี . (). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปานหทัย บัวศรี . . "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปานหทัย บัวศรี . "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปานหทัย บัวศรี . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .