ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม
นักวิจัย : ประมินทร์ อาจฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . (). การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . . "การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . "การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .