ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
นักวิจัย : ปณิธาน พีรพัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิธาน พีรพัฒนา . (). การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปณิธาน พีรพัฒนา . . "การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปณิธาน พีรพัฒนา . "การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปณิธาน พีรพัฒนา . การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .