ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.
นักวิจัย : จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . (). ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . . "ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . "ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .