ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น
นักวิจัย : จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร . (). การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร . . "การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร . "การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร . การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .