ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ
นักวิจัย : จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . (). การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . . "การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . "การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .