ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ
นักวิจัย : จิราพร เขียวอยู่
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร เขียวอยู่ . (). ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราพร เขียวอยู่ . . "ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราพร เขียวอยู่ . "ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จิราพร เขียวอยู่ . ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .