ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง . (). รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง . . "รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง . "รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง . รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .