ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : เตือนจิต คำพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เตือนจิต คำพิทักษ์ . (). ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เตือนจิต คำพิทักษ์ . . "ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เตือนจิต คำพิทักษ์ . "ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เตือนจิต คำพิทักษ์ . ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .