ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
นักวิจัย : สุจารี อมรกิจบำรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจารี อมรกิจบำรุง . (). การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจารี อมรกิจบำรุง . . "การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจารี อมรกิจบำรุง . "การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุจารี อมรกิจบำรุง . การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .