ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : เพลินตา ศิริปการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพลินตา ศิริปการ . (). การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพลินตา ศิริปการ . . "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพลินตา ศิริปการ . "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เพลินตา ศิริปการ . การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .