ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นักวิจัย : วรวัตต์ ชาญวิรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ . (). พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ . . "พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ . "พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ . พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .