ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์
นักวิจัย : สุพล บ่อคุ้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพล บ่อคุ้ม . (). ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพล บ่อคุ้ม . . "ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพล บ่อคุ้ม . "ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุพล บ่อคุ้ม . ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .