ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วรชาติ พรรณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรชาติ พรรณะ . (). สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรชาติ พรรณะ . . "สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรชาติ พรรณะ . "สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรชาติ พรรณะ . สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .