ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด
นักวิจัย : บุญญิสา แสงจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญญิสา แสงจันทร์ . (). สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญญิสา แสงจันทร์ . . "สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญญิสา แสงจันทร์ . "สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
บุญญิสา แสงจันทร์ . สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .