ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ทองปักษ์ ดอนประจำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทองปักษ์ ดอนประจำ . (). เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทองปักษ์ ดอนประจำ . . "เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทองปักษ์ ดอนประจำ . "เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ทองปักษ์ ดอนประจำ . เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .