ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ ปัดเต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ ปัดเต . (). การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ ปัดเต . . "การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ ปัดเต . "การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ทวีศักดิ์ ปัดเต . การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .