ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555
นักวิจัย : นศินี ศรีสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นศินี ศรีสมบูรณ์ . (). ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นศินี ศรีสมบูรณ์ . . "ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นศินี ศรีสมบูรณ์ . "ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นศินี ศรีสมบูรณ์ . ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .