ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : คมกฤช พลหล้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมกฤช พลหล้า . (). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมกฤช พลหล้า . . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมกฤช พลหล้า . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
คมกฤช พลหล้า . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .