ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ . (). พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ . . "พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ . "พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ . พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .