ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี . (). การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี . . "การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี . "การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี . การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .