ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย : ภักดี วังคะฮาต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภักดี วังคะฮาต . (). แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภักดี วังคะฮาต . . "แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภักดี วังคะฮาต . "แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ภักดี วังคะฮาต . แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .