ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : ชัชฎา ประจุดทะเก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชฎา ประจุดทะเก . (). ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชฎา ประจุดทะเก . . "ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชฎา ประจุดทะเก . "ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชัชฎา ประจุดทะเก . ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .