ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เมธาวี พลยิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เมธาวี พลยิ่ง . (). กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เมธาวี พลยิ่ง . . "กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เมธาวี พลยิ่ง . "กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เมธาวี พลยิ่ง . กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .