ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า
นักวิจัย : อริศรา ภูสาริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อริศรา ภูสาริ . (). การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อริศรา ภูสาริ . . "การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อริศรา ภูสาริ . "การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อริศรา ภูสาริ . การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .