ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วรรณนภา สระทองหน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณนภา สระทองหน . (). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณนภา สระทองหน . . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณนภา สระทองหน . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรรณนภา สระทองหน . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .