ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก
นักวิจัย : กฤช สอนกอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤช สอนกอง . (). ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤช สอนกอง . . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤช สอนกอง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กฤช สอนกอง . ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .