ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
นักวิจัย : นฤมล อุดมเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล อุดมเดช . (). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฤมล อุดมเดช . . "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฤมล อุดมเดช . "ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นฤมล อุดมเดช . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .