ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : สาโรจน์ ประพรมมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาโรจน์ ประพรมมา . (). การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาโรจน์ ประพรมมา . . "การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาโรจน์ ประพรมมา . "การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สาโรจน์ ประพรมมา . การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .