ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : จักรพงษ์ แหล่งสท้าน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน . (). การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน . . "การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน . "การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน . การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .