ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
นักวิจัย : สุทุมรัตน์ สังขวาสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทุมรัตน์ สังขวาสี . (). พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทุมรัตน์ สังขวาสี . . "พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทุมรัตน์ สังขวาสี . "พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุทุมรัตน์ สังขวาสี . พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .