ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : ละออง สาลีพวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละออง สาลีพวง . (). การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออง สาลีพวง . . "การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออง สาลีพวง . "การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ละออง สาลีพวง . การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .