ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อานันท์ จำปาแดง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานันท์ จำปาแดง . (). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อานันท์ จำปาแดง . . "การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อานันท์ จำปาแดง . "การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อานันท์ จำปาแดง . การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .