ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อุไรวรรณ สืบซุย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ สืบซุย . (). ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ สืบซุย . . "ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ สืบซุย . "ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อุไรวรรณ สืบซุย . ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .