ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
นักวิจัย : อิทธิพล สูงแข็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิทธิพล สูงแข็ง . (). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิทธิพล สูงแข็ง . . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิทธิพล สูงแข็ง . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อิทธิพล สูงแข็ง . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .